Odbyło się Zebranie Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu

W dniu 17 września odbyło się zebranie Zarządu PSZS w Jarosławiu.

Podczas zebrania:

 • Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne Związku za rok 2019.

 • Wybrano Delegatów na Walny Zjazd Wojewódzki

 • Omówiono warunki realizacji powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego szkół tj.

  • postanowiono zorganizować, zachowując zasady bezpieczeństwa:

   • Indywidualne Mistrzostwa w lekkiej atletyce w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

   • sztafetowe biegi przełajowe we wszystkich kategoriach wiekowych,

  • decyzja o organizacji zawodów w sportach halowych zostanie podjęta w terminie późniejszym i uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Igrzyska Dzieci – Indywidualne Mistrzostwa w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców

24 września Pruchnik

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Indywidualne Mistrzostwa w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców 25 września Pruchnik

Wszystkich uczestników obowiązuje rejestracja przez SRS oraz obowiązkowe oświadczenie uczestnika zawodów. Dostępne Tu (lub w prawym menu „ważny dokument”

Print Friendly, PDF & Email

Krzysztof Czerkas